متن آهنگ سینا سرلک هفت شهر عشق-تکلیپ ایرانی

متن آهنگ سینا سرلک هفت شهر عشق
همراه با دانلود آهنگ سینا سرلک هفت شهر عشق
Text  Music Sina Sarlak 7 Shahre Eshgh 
 متن اهنگ هفت شهر عشق سینا سرلک
هر چه را باید؛ در عالم دیده امشور و شادی، غصه و غم دیده امهفت شهرِ عشق را هم دیده امآنچه انسان ساخت از ما؛ عشق بود
تکساهنگ متن هفت شهر عشق
جای جایِ این جهان را گشته امهم زمین، هم آسمان را گشته امخالقِ دنیای زیبا؛ عشق بود
متن کامل
مهرورزی عادت بخشنده هاست ظلم میبینم محبت میکنمبا زبان مادری میخوانمو با زبان عشق صحبت میکنمهر کجا راهم اگر بن بست شد کوچه هایش را خیابان میکنماز محبت خارها گل میشود این بیابان را گلستان میکنمهر چه را باید در عالم دیده ام شور و شادی غصه و غم دیده امهفت شهرعشق را هم دیده ام آنچه انسان ساخت از ما عشق بودجای جای این جهان را گشته ام هم زمین هم آسمان را گشته امخالق دنیای زیبا عشق بود آنچه انسان ساخت از ما عشق بودآنچه باران با ترک های میکند تیشه ی فرهاد با دیوار کردبیستون هم مانع راهش نشد عشق حتی کوه را هموار کردهر چه را باید در عالم دیده ام شور و شادی غصه و غم دیده امهفت شهرعشق را هم دیده ام آنچه انسان ساخت از ما عشق بودجای جای این جهان را گشته ام هم زمین هم آسمان را گشته امخالق دنیای زیبا عشق بود آنچه انسان ساخت از ما عشق بود
دانلود اهنگ هفت شهر عشق
برای اولین بار در متن آهنگ : TexAhang

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *