اعضای هیئت مدیره ذوب‌آهن استعفا دادند

اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن ظهر امروز به صورت رسمی از سمت خود در این باشگاه استعفا کردند.به گزارش مهر، چهار عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن که از یک سال پیش به این پست منصوب شده بودند، ظهر امروز به صورت دسته جمعی استعفا داده و استعفای آنها با موافقت مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن مواجه شد. طی روزهای گذشته شایعات بسیاری در مورد اسعتفای این اعضا شنیده می‌شد اما هیچ یک از آنها این شایعات را تایید نکرد. اما ظهر امروز اعضای هیئت مدیره این باشگاه اعلام کردند که در پی نتایج و کارنامه ضعیف باشگاه ذوب آهن در طی یک سال اخیر استعفای خود را اعلام می‌کنند. مجید طلایی(رییس هیات مدیره)، منصور یزدی زاده(نایب رییس)، مسعود داودی و مجید فیض بخشیان امروز با موافقت براتی از کار خود کنار رفتند. قرار است اعضای هیات مدیره باشگاه ذوب آهن در هفته آینده معرفی شوند.