پیری زودرس نظامیان آمریکائی

براساس یک پژوهش علمی نظامیان امریکائی که در جبهه های جنگ عراق و افغانستان خدمت کرده اند دچار پیری زود رس می شوند.به گزارش ایرنا رجینا مک گلینچی مدیر ˈ مرکز تحقیقات ناراحتی های ناشی از استرس و تنش ˈ اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نظامیان امریکائی درگیر در جبهه های جنگ عوارضی از پیری زود رس نشان می دهند.این عوارض شامل تنش عصبی، افزایش سطح کلسترول و قند خون و چاقی ناخواسته است که معمولا بیماری های افراد سالمند است.تاکنون گمان می رفت عوارض بیماری زای جنگ تنها ضایعات مغزی وناراحتی های ناشی از استرس است ولی با یافته های جدید برگ جدیدی در زیانهای ناشی از سلطه طلبی نظامی امریکا باز شده است.دکتر آن راسموسن محقق موسسه تحقیقات استرس ونارسائی های ناشی از جنگ معتقد است نشانه های از ریسک بیماری متابولیک همچنین نارسائی های قلبی عروقی یا کاردیوواسکولار نیز در نظامیان سابق مشاهده شده است.ˈ مرکز تحقیقات ناراحتی های ناشی از استرس و تنش ˈ که برای پیشگیری و درمان ناراحتی های روانی ناشی از جنگ تاسیس شده بدلیل گستردگی عارضه پیری زود رس بخش عمده ای از تلاش خود را به امر مبارزه با پیری زود رس اختصاص داده است.هم اینک 270 محقق ارشد در بخش بررسی عوارض پیری زود رس این مرکز مشغول بکار هستند جالب اینکه بیشترین مراجعان آنها را گروه های سنی 20 تا 30 سال تشکیل می دهند.مک گلینچی معتقد است یافته های مرکز نه تنها هشدار دهنده بلکه نگران کننده است زیرا مرکز توانائی پاسخگوئی به شمار زیادی از مراجعان را ندارد.